LEADERSHIP

https://cpt.snu.ac.kr/en/Leadership/Members/TranieeStaff URL COPY
Fellow/postdoctoral
Sang Chun Ji, Soyoung Lee, Eun Sol Yang , Ki Young Huh, YuJin Lee
Resident
Byungwook Kim, Sungyeun Bae, Saeim Jeong, Wookyung Chung, *, *, Yoonjin Kim
Graduate student
Jihyun Kang, Woori Chae, Si Hyun Chae, Joo Young Na, Se Jung Hwang, Soo Youn Park, Kyeongseog Kim, Hyun Chul Kim, Hyun Joon Lee, Wook Kang, Yufei Li, Hee Jae Won, Juyoung Khwarg, *, Jae Eun Koh, Hyunwook Ryu, Yeon Seo Jang
Statisticians
Ji hoon Kwon , Eun ji Park , Ha Eun Kim, Eun Gyoung Park
Pharmacogenomics Researchers
Chansong Park
Clinical Research Coordinator
Hua Nan, Hyun Ju Jang, SeungHwa Jeong , JiYoung Park, Songe Song, Hong bi Lee, Taehong Kwak, Yoonju Ji, Ji-yoon Yang, Lee Hye Bin , Mi Seul Choi
Administrative affairs
Kyoung Sook Yoon, So-Young Kim, Pyo Hye Jung, Mi Joo Moon, Ji Won Sung